• budowa oczyszczalni ścieków (drenaży)
  • wykopy pod budynki, wieżowce, parkingi, drogi
  • budowa dróg, parkingów, wymiany gruntów
  • budowa stawów rybnych, oczek itp.
  • ściąganie humusu

prace budowlane ziemne

prace budowlane ziemne 2