Posiadamy duże doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo kolejowe, budowa mostów, budowa wiaduktów kolejowych, budowa wiaduktów drogowych, roboty torowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także w wykonywaniu obiektów budownictwa przemysłowego i kubaturowego. Powyższe roboty realizujemy kompleksowo łącznie z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W okresie naszej działalności firma zyskała opinię rzetelnego i solidnego wykonawcy, o czym świadczą liczne referencje od Inwestorów potwierdzające należyte i zgodne z zasadami sztuki budowlanej zrealizowanie powierzonych zadań inwestycyjnych.

Posiadamy profesjonalną kadrę inżynieryjno-projektową – pracowników legitymujących się wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, torowej, mostowej, drogowej, instalacyjnej oraz wykwalifikowanymi robotnikami. Firma dysponuje specjalistycznymi maszynami i urządzeniami przystosowanymi do oferowanego zakresu robót, a także nowoczesnym zapleczem organizacyjno-technicznym.

prace inżynieryjno budowlane

prace inżynieryjno budowlane 2