Stabilizacja gruntu

Arsenał sprzętowy oraz doświadczony kapitał ludzki gwarantuje usługę w zakresie stabilizacji gruntu. Przedsięwzięcie wspierane jest analityką gruntu – następnie odpowiednio profilowane i  zagęszczane. Tego rodzaju rozwiązania uzyskują optymalne efekty dla stabilizacji gruntów pod kątem wytrzymałości, nośności, odporności na niskie temperatury oraz wodoszczelności. Ponadto,  w przypadku brak konieczności wywozu i wymiany gruntu przekłada się to na oszczędności w usługach stabilizacji gruntu. 

Projekty stabilizacji gruntów wspierane są przez naszych specjalistów usługą doradztwa w tym dobór odpowiedniego modelu wykonania oraz dopasowania odpowiedniego spoiwa. Gwarantuje to optymalną jakość podłoża, redukując przy tym  koszty projektu do minimum. Wykorzystujemy różnego rodzaju spoiwa do stabilizacji gruntów podyktowane wymaganiami projektu budowlanego.

Stawiając na precyzję oraz profesjonalizm przy wykonywaniu stabilizacji gruntu, korzystamy z usług geodezyjnych w połączeniu z zaawansowanymi systemami GPS do sterowania maszynami 3D. Tego rodzaju innowacyjne rozwiązania charakteryzuje  maksymalna wydajność i precyzja pracy oraz redukcja błędów.

Usługi stabilizacji gruntu

Oferujemy stabilizację oraz doziarnienie na miejscu do głębokości 50cm oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod stabilizację gruntu.

Dostępne maszyny do stabilizacji gruntu

W swoim arsenale sprzętowym posiadamy stabilizatory gruntu: szerokości roboczej,  od 2,0 do 2,4 m. Ponadto dostępne stabilizatory doczepne z funkcją kruszenia, siewniki, ciągniki, spycharki, walce drogowe oraz równiarki.

Obszar działania

Siedziba firmy znajduje się okolicach Wrocławia, koło Oleśnicy (woj.dolnośląskie). Usługi stabilizacji gruntu świadczymy na terenie całej Polski, a w szczególności województwa: opolskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie, łódzkie oraz mazowieckie.

 

stabilizacja gruntu

stabilizacja gruntu