Kopalnia Kruszyw Kolonia Strzelce ( między Oleśnica  a Wrocław ) prowadzi sprzedaż piasku a także żwiru oraz kruszyw łamanych.

Sprzedaż piasku

 • piasek 0-2mm (piasek pozyskiwany na drodze wydobycia surowca mineralnego z dna wyrobiska wodnego przy pomocy koparki ssącej, która przy użyciu hydrotransportu dostarcza materiał do zakładu przeróbczego. W trakcie procesu uszlachetniania kruszywa, który polega na sortowaniu i płukaniu, zostaje wydzielona frakcja żwirowa oraz piasek 0-2),
 • piasek 0-4mm,
 • piasek podsypkowy (o wysokich parametrach zagęszczenia i dobrej przepustowości),
 • piasek pospółkowy (pospółka, z uwagi na wysoki parametr kształtujący właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność służy jako materiał przeznaczony w gałęzi budownictwa jako podbudowa, fundamenty oraz w drogownictwie.)

Sprzedaż żwiru

 • Żwir 2-8mm
 • Żwir 8-16mm
 • Żwir 16-32mm

Pozyskiwanie żwiru oraz jego oczyszczanie

Dysponujemy w sprzedaży bardzo dobrej jakości żwirem – pozyskiwanym metodą refullera (prace refulacyjne, czyli przekazywanie urobku odspojonego hydraulicznie lub mechanicznie od dna akwatorium przy pomocy pogłębiarki), z wykorzystanie tłuczek mieczowych.

Sortowanie żwiru odbywa się przy udziale specjalistycznych sit. Oczyszczane żwiru odbywa się metodą hydrologiczną i ciśnieniową.

 

Sprzedaż kruszyw łamanych

 • kruszywo 0-5mm
 • 0-31,5mm
 • 0-61,5mm

 

Piasek – głównym produktem wydobycia

Głównym produktem naszego wydobycia jest piasek płukany 0-2. Ma on wiele zastosowań i odbierany jest przez wiele lokalnych firm z okolic ( Oleśnica – Wrocław ) oraz odbiorców indywidualnych. Nasz piasek 0-2 ma wiele zastosowań, wykorzystywany jest m.in do:

 • betonu,
 • posadzek,
 • ogrodzeń betonowych,
 • pod kostkę brukową,
 • aranżacji ogrodów i terenów rekreacyjno-sportowych,
 • zimowego utrzymania dróg

 

Okolice Wrocław i Oleśnica. Piaskarnia i żwirownia

Jesteśmy dysponentem  własnych kopalni kruszyw, z których zarządzamy codziennie – transport piasku oraz żwiru na terenie Oleśnicy, Wrocławia i okolic.

 

Certyfikat CE i wymagania obowiązujące w UE norm.

„Kruszywa z naszej  kopalni posiadają certyfikat CE i spełniają wymagania obowiązujących w UE norm (wg. zastosowania). Posiadają badania laboratoryjne oraz Deklaracje Zgodności i Właściwości Użytkowych,  krzywe przesiewu oraz inne badania laboratoryjne. Cały proces objęty jest regularną  Zakładową Kontrolą  Produkcji w ramach systemu oceny  2+  – (ZKP 2+).  Gwarantuje to stały i wysoki poziom parametrów oferowanych kruszyw.

Poniżej aktualny certyfikat na nasze produkty”

Certyfikat_ZKP_2_DdZM_Trakbud_AK_skan.pdf

 

Dane kontaktowe

Zakład Produkcji Kruszyw
Strzelce Kolonia
56-410 Dobroszyce (Oleśnica – Wrocław)
tel. 570-355-880
tel. 605-888-334

e-mail: kopalnia.trakbud@gmail.com